PATARA 2000 images by Erdogan Tan

West Side of Patara Theater (in September 2000)


PATARA

The harbour, in the shape of a (lagoon) is now submerged under the sand, cut off the sea and now a swamp. However, in the ancient times Patara was an important city. Heredot mentions Patara in the 5th century B.C. The city, which surrended to Alexander was captured in 315 B.C. by Antigonos, 304 B.C. by Demetrius when seized by Ptolemaios II, its name was changed to Arsineo. In the second century B.C. it was one of the cities of the Lycian League entitled three votes. During the Roman era, the Lycian provincial Governer carried out his juridical duties from Patara. Emperor Hadrian (117-118 A.D.) and his wife Sabina stayed in Patara for a time. St. Nicholas of Father Christmas fame was born there.

Known an important trading city Patara city was also a famous soothsaying center of ancient world. While Apollo's soothsayers practiced their trade in Delos during the summer, they moved to Patara in winter. The temple to Apollo which was supposed to have been built there for this purpose by the emperor has never been discovered.

PATARA

Bugün kumların kapamasıyla denizle ilişkisi kesilen ve bataklık olan deniz kulağı şeklindeki limanı, Patara'nın her devirde önemli bir kent olmasını sağlamıştır. Heredot İ.Ö. 5. yüzyılda Patara'dan söz eder. İskender'e direnmeden kapılarını açan kent, M.Ö. 315'de Antigonos, 304'de Demetrios tarafından alınmıştır. II. Ptolemaios kenti ele geçirince, bir müddet ismi Arsinoe olarak değiştirilmiştir. M.Ö. 2. yüzyılda Likya birliğinde üç oy hakkına sahip kentlerden biriydi. Roma devrinde Likya eyalet Valisi adli işleri Patara'da yürütürdü. İmparator Hadrian (M.S. 117-138) bir müddet karısı Sabina ile Patara'da kalmıştır. Noel Baba olarak tanınan Saint Nicholas da Patara doğumludur.

Büyük bir ticaret kenti olmanın yanısıra, Patara antik dünyanın ünlü bir kehanet merkeziydi. Yazın Delos adasında faaliyet gösteren Apollon kahinleri kışın Patara'da çalışırlardı. İmparatorluğunun ik yıllarında bu amaçla inşa ettirilen Apollon tapınağının yeri ise henüz bulunamamıştır.

 

 

 © Erdogan Tan [ September 2000 ] 2002   Any Patara pictures in this web site can not be used in any documents  without permission by Erdogan Tan

Saklikent

 

Oludeniz - Fethiye Denizli

12-1-2003